ติดต่อ

http://www.facebook.com/sommai.tipkonglat            
นายสมหมาย ทิพย์กองลาศ  ชื่อเล่น ชนะ
รหัส 51111134058 หลักสูตรวิทยาศาสตร์    แขนงชีววิทยา   คณะครุศาสตร์
  โทรศัพท์ 083 – 6494749 
ที่อยู่ 7 หมู่ 8 ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช  80170
คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น
 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สาวิตรี ชามทอง +อาจารย์ธวัชชัย คงนุ่ม
   ปัจจุบันกำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น